Bredband & IP-telefoni

Från och med den 1 augusti ingår tjänsten Bredband 100 och IP-telefoni från Ownit i månadsavgiften till föreningen, ett informationsblad har sammanställts som delas ut till samtliga medlemmar i månadsskiftet juni/juli. Bladet finns även tillgängligt här

Nya öppettider

Styrelsen har beslutat att förändra expeditionens öppettider, de nya öppettiderna hittar du här. Det går även bra att kontakta oss via telefon och mail, kontaktuppgifterna hittar du här

Ny återvinningsstation

Föreningen har beslutat att byta ut dagens system med fristående sopbehållare ovan jord mot inkast till underjordiska behållare. Enligt en tidig uppskattning skulle detta kosta omkring 1,2 mkr, men efter upphandling står det klart att kostnaden blir högre, runt 1,4 mkr (exkl. moms). Byggnationen påbörjas i augusti och kommer att pågå i omkring en månad. Under denna tid kommer byggtrafik till och från gästparkeringen temporärt att hindra in- och utfart och återvinningscontainrarna kommer att flyttas upp till garaget. 

Är du nyfiken på hur stationen kommer att fungera finns här en informationsfilm

Laddstolpar

Brf Carlsro har med stöd av Naturvårdsverket investerat i 4 laddplatser för el-bilar. Dessa finns på gästparkeringen. För att nyttja dessa plaster måste du ansluta dig till InCharge, mer informations finns här