Bredband & IP-telefoni

Från och med den 1 augusti ingår tjänsten Bredband 100 och IP-telefoni från Ownit i månadsavgiften till föreningen, ett informationsblad har sammanställts som delas ut till samtliga medlemmar i månadsskiftet juni/juli. Bladet finns även tillgängligt här