Gemensam el

Föreningen har installerat gemensam el med början i november.  Det innebär att medlemmarna inte skall teckna egna elabonnemang utan detta sköter och betalar föreningen. Elförbrukningen betalar varje medlem, liksom tidigare, efter hur mycket el den konsumerar. Då föreningen skickar ut avierna kvartalsvis, kommer debiteringen av elförbrukningen med fyra månaders fördröjning. Förbrukningen i november 2017 kommer på mars avgiftsavi och så vidare.

Att föreningen betalar elabonnemanget ger en stor ekonomisk fördel för medlemmarna. De betalar nu endast sin elförbrukning. För medlemmen beräknas elkostnaden minska med ungefär 2000 kronor per år, jämfört med när medlemmen betalade både abonnemang och elförbrukning. 

Att elräkningen kommer med 4 månaders fördröjning, får till följd att vid ett ägarbyte får gammal och ny medlem göra en reglering av elräkningarna. Föreningen gör inte detta.

Vill du se ytterligare information och statistik kring din förbrukning kan du logga in på Min Energi med inloggnings informationen som delats ut, saknar du dina uppgifter kontaktar du Vice värden