Laddstolpar

Brf Carlsro har med stöd av Naturvårdsverket investerat i 4 laddplatser för el-bilar. Dessa finns på gästparkeringen. För att nyttja dessa plaster måste du ansluta dig till InCharge, mer informations finns här