Ny återvinningsstation

Föreningen har beslutat att byta ut dagens system med fristående sopbehållare ovan jord mot inkast till underjordiska behållare. Enligt en tidig uppskattning skulle detta kosta omkring 1,2 mkr, men efter upphandling står det klart att kostnaden blir högre, runt 1,4 mkr (exkl. moms). Byggnationen påbörjas i augusti och kommer att pågå i omkring en månad. Under denna tid kommer byggtrafik till och från gästparkeringen temporärt att hindra in- och utfart och återvinningscontainrarna kommer att flyttas upp till garaget. 

Är du nyfiken på hur stationen kommer att fungera finns här en informationsfilm