Ny elsäkerhetslag

Den 1 juli 2017 trädde en ny elsäkerhetslag i kraft. I den nya lagen finns bland annat krav på hur elinstallationsarbete ska utföras och vilken kompetens företaget som utför installationen måste ha.

På Elsäkerhetsverkets hemsida hittar du mer information om den nya elsäkerhetslagen. Du hittar också e-tjänsten Kolla elföretaget där du själv kan se om det företag du tänkt anlita är godkänt.