Styrelsen

Styrelse 2020-2021

  • Ordförande – Patrik Hermansson 3 C
  • Vice ordförande – Anders Gustafsson 5B
  • Kassör – Lillemor Hartelius 7B
  • Sekreterare – Hanna Dalhusen 7B
  • Vice sekreterare – Maria Roldin 9A
  • Ledamot – Solveig Isholt 7B
  • Suppleant – Mattias Förander 9B