UWS

På extrastämman den 13 februari beslutades bland annat att installera en underjordisk avfallsanläggning, UWS. Här hittar du en film som visar hur en tömning kan gå till.